Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Oświadczenie Przewodniczącego KSOiW w sprawie listu otwartego Minister Edukacji

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przesyłam oświadczenie KSOiW NSZZ “S” w sprawie listu otwartego MEN do rodziców i opiekunów.

Pozdrawiam
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Oświadczenie

List do Rodziców uczniów

List Pani Minister Edukacji Narodowej adresowany do Rodziców uczniów w sprawie zapewnienia uczniom opieki podczas przerwy świątecznej.

List

Obrady Regionalnej Sekcji OiW w Słupsku

Podczas obrad 2 grudnia br. Regionalna Sekcja OiW podjeła uchwałę dotyczacą sposobu właczenia się do akcji informacyjno-protestacyjnej, która została zaplanowana przez Krajową Sekcję OiW na 9 grudnia 2014 r.

Stanowisko

Wywieszenie flagi

PILNE! PROTEST!

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, wobec braku reakcji Rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku, kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Urzędem Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

Komunikat Rady Krajowej

Uchwala Rady Krajowej

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Damnie

Dnia 7 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Damnie odbył się apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Apel, pod kierunkiem pani Jadwigi Dziułko, przygotowała klasa I gimnazjum. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum im. Noblistów Polskich oraz odśpiewania hymnu.
Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski od czasów rozbiorów do dnia 11 XI 1918 roku. Zwrócili uwagę na patriotyczne postawy Polaków i ich wiarę w odzyskanie niepodległości. Podczas apelu deklamowali wiersze i śpiewali pieśni legionowe. Podczas uroczystości uczniowie mogli obejrzeć prezentację PowerPoint dotyczącą historii Polski z okresu rozbiorów i walki Polaków o niepodległość.
Apel miał na celu uwrażliwić uczniów na losy własnego kraju i narodu, a także kształtować postawy patriotyczne.

Uroczyście, radośnie, historycznie
W wielu słupskich szkołach uroczyście obchodzono 11 listopada - dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. W Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku Święto Niepodległości oraz święto szkoły uczczone zostały żywą lekcją historii i patriotyzmu. W części artystycznej nawiązano do powstania największego związku zawodowego w Europie - NSZZ "Solidarność", do trudnych dni reżimu komunistycznego, do wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz do zdobycia wolności. To była piękna lekcja patriotyzmu. Wśród zebranych uczniowie rozdawali ulotki z postulatami sierpnia 1980 roku. Zgromadzonym towarzyszyły pieśni Jacka Kaczmarskiego i urna wyborcza z symboliczną datą wolnych wyborów.
 
O święcie SP 10 pięknie na swojej stronie internetowej napisali redaktorzy KANAŁU6.
 
Dziękujemy
  
  
Prezydium Krajowej Komisji Sekcji Oświaty i Wychowania

5 listopada 2014 r. obradowało Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Przedstawiamy Państwu ważny komunikat z tego posiedzenia.

Komunikat

Obrady Komisji Międzyzakładowej

4 listopada obradował Zarząd Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ ,,S", któremu przewodniczyła Dorota Bojarowska-Bublej. Poruszone zostały tematy: nieprawidłowości w sprawach pracowniczych w szkołach, wypłaty dodatków wypłacanych pracownikom, organizacja tzw. godzin karcianych. Dużo uwagi poswięcono obowiązującej dokumentacji szkolnej. Przewodniczacy Kół  Zakładowych omówili bieżące sprawy związane z przestrzeganiem  prawa pracy oraz prawa oświatowego w ich szkołach i placówkach. Przewodnicząca przedstawiła zamierzenia działania Związku na najbliższy miesiąc, przypomniala również o przekazywaniu informacji zwrotnych z organizowanych w poszczególnych Kołach spotkaniach i wnioskach ze spotkań, jak i różnych wydarzeniach dotyczących działalności członków Związku.
Termin kolejnego spotkania Komisji Międzyzakładowej – 9 grudnia 2014 r.
 

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>