Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Sierpniowe informacje

Mimo wakacyjnej przerwy w szkołach, w życiu oświatowym, a tym samym i w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" prace trwały o czym poniżej:

Uroczystość rocznicy sierpnia 1980 - stanowisko Prezydium KK

Status zawodowy pracownikow oświaty - stanowisko RK SOiW

W związku z obchodami 37. rocznicy Sierpnia '80 słupski Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" zaprasza na Mszę Świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku w niedzielę 3 września o godz. 12.30.

 

Życzenia               Mijający rok szkolny dał wiele okazji do dyskusji na temat przyszłości polskiej oświaty, skłonił zarówno związanych z życiem szkolnym, czyli pracowników i rodziców uczniów,  jak i tych, którzy dziś decydują o tym, jakie będzie jutro przyszłych pokoleń, do prowadzenia dialogu w tym temacie.
              Zmiany przed nami, a ja dziś dziękując za Państwa zaanażowanie w życie swoich szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, ale i w działania związkowe, które zawsze mają na celu jak najlepsze działania na rzecz pracowników oświaty, składam życzenia dobrego urlopowego czasu i bezpiecznego powrotu z każdej wakacyjnej ścieżki!

 Dorota Bojarowska - Bublej

Przewodnicząca MKPOiW
NSZZ "Solidarność" 
w Słupsku


 

Obrady Międzyzakładowej Komisji POiW

6 czerwca obradować będzie Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Rozpoczęcie obrad zaplanowane jest na godz. 12.30, po spotkaniu Prezydium Międzyzakładowej Komisji POiW.

Dorota Bojarowska - Bublej
Przewodnicząca MKPOiW

Warte uwagi

Maj to w szkołach przede wszystkim egzamin maturalny. Jednak w tym roku maj, to także aktywność w życiu oświatowym wynikająca z zaplanowanej reformy edukacji.
Poniżej kilka adresów, które mogą przybliżać Państwu bieżące działania w tym temacie:

Egzamin maturalny 2017

Kształcenie nauczycieli

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania

Projekty Rozporządzen MEN

Tradycyjnie w maju Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców zaprasza pracowników oświaty do udziału w pielgrzymce planowanej na 1-2 lipca 2017 r.: Pielgrzymka nauczycieli

Życzenia wielkanocne

Nagrody rozdane

7 kwietnia w Herbaciarni w Spichlerzu Richtera zostały wręczone nagrody laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego i Fotograficznego "Witkacy i ja" organizowanego przez Gimnazjum nr 2 w Słupsku. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz zachęcenie młodych ludzi do poszukiwania inspiracji polskiego malarza, fotografa, pisarza, dramaturga i filozofa.

Na konkurs w tym roku wpłynęło 537 prac z 41 szkół, placówek kulturalnych i oświatowych z Polski - w tym 293 prac plastycznych i 244 fotografii. Warto dodać, iż pomysłodawczynią i inicjatorką tego ogromnego przedsięwzięcia jest nasza koleżanka Wioletta Miś, która już przez dziewięć lat systematycznie zmaga się z konkursową logistyką. Współpracuje z szeregiem instytucji, organizacji oraz przedsiębiorców, pozyskując sponsorów atrakcyjnych nagród rzeczowych, jak np.: sztalugi, vouchery do restauracji, kawiarni, bony prezentowe, komplety malarskie itp.

Kolejny rok współfundatorem nagród jest MKPO i W NSZZ "Solidarność" w Słupsku, która wspiera twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie. I tak w tym roku Nagroda Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej przypadła grupie w składzie: Monika Homińska, Bartłomiej Przybylski, Leszek Ampulski, Anna Bałachowicz "Portret niepełnosprawny" – wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym im. Unicef w Słupsku (Warsztat Terapii Zajęciowej "Diament").

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że sztuka jest dla nich - jak twierdził Karol Szymanowski - przezwyciężaniem wszystkiego, co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwaniem coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe ramowe plany nauczania

Kolejny krok związany z reformą edukacji. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w nowym systemie edukacji. 

Ramowe plany nauczania

XIV Walne Zebranie Delegatów

 7 marca 2017 r. obradowało XIV Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ "Solidarność" w Słupsku. Zaproszenie do udziału w obradach przyjęli: Pani Anna Sadlak oraz Pani Bogna Winiarczyk - Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pan Bronisław Kisiel - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, Delegatura w Słupsku oraz Pan Stanisław Szukała - Przewodniczący Regionu Słupskiego. Dyskusja delegatów i zaproszonych gości dotyczyła przede wszystkim przyszłości słupskiej oświaty, bazy szkolnej, reorganizacji sieci szkolnej, demografii, kondycji finansowej miasta. Delegaci zwracali uwagę na odczucie napięcia wśród pracowników oświaty, zarówno pedagogicznych, jak i niepedagogicznych, wynikajace ze sposobu informowania o koniecznych posunięciach organizacyjnych, związanych również z zaplanowaną na wrzesień 2017 roku reformą szkolnictwa. Wątek demograficzny stał się dla Wydziału Oświaty głównym argumentem uzasadnijącym proponowane zmiany obwodów szkolnych w Słupsku (szkoły podstawowe) oraz wskazującym na te gimnazja, którym nie będzie dane zostać włączonymi w struktury szkoły podstawowej. Z wypowiedzi Dyrektor Wydziału Edukacji wynika, że egzaminy zewnętrzne, czyli uzyskiwane przez uczniów danych szkół wyniki, były ważne podczas innych analiz przygotowywanych jeszcze przed koniecznością wdrażania reformy szkolnictwa. W czasie obrad szeroko omówiono zmiany w Karcie Nauczyciela w tzw. okresie wdrożeniowym, czyli lata 2017/18 oraz 2018/19. Żadne z pytań delegatów nie zostało bez odpowiedzi, co wcale nie wskazuje na zniwelowanie obaw środowisk szkolnych, co do gotowości dobrych rozwiązań zarówno na poziomie szkół jak i na szczeblu samorządowych decyzji. 
Delegaci podjęli stosowne, adekwatne do dyskusji stanowiska. 

Miejscem obrad XIV WZD była jak zawsze gościnna Bursa Szkolna przy ul. Szczecińskiej 60
w Słupsku.

        

  

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dalej >>