Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Słupsku

Zapraszamy

ul. Jedności Narodowej 2
76-200 Słupsk  
Tel. 506 926 726;
       506 998 089

Poniedziałek10.30 - 14.30
Wtorek10.30 - 14.30
Środa10.30 - 14.30
Czwartekteren
Piątek11.00 - 12.00

Działamy

 • jesteśmy Twoim profesjonalnym reprezentantem
 • reprezentujemy Twoje interesy wobec pracodawcy, władz 
  i organów samorządowych
 • chronimy Twoją godność pracownika
 • bronimy przed zwolnieniem
  z pracy
 • udzielamy pomocy prawnej
 • udzielamy rzetelnej i uczciwej informacji 
 • umożliwiamy udział w szkoleniach i doskonaleniu


 • Kultura     Nauka
 • Polityka    Ekonomia
 • Historia    Prawo
 • Religia     Dialog społeczny
 • Sport      Styl Życia


Aktualności


Obchody 33. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

"Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach,
które są zdolne przemieniać świat".

ks. J. Popiełuszko

 

22 października 2017 r. (niedziela) w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku odbędą się uroczystości upamiętniające rocznicę dramatycznej śmierci kapelana słupskiej "Solidarności".

Rocznicowa Msza Święta rozpocznie się o godzinie 12:30.
Po uroczystej liturgii nastąpi złożenie wieńców przy pomniku błogosławionego.
W uroczystościach – tradycyjnie już – wezmą udział przedstawiciele Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność", władz miasta, członkowie związku i jego przyjaciele.

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie.

        

Zarząd MPOiW NSZZ "Solidarność"

Spotkanie z Wojciechem Dąbrowskim

Oświatowy październik

      Świętowanie jest bardzo dobrym zwieńczeniem wspólnych działań. W myśl zasady, że z kim się dobrze pracuje, z tym i bawi się chętnie. Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że znów w licznym - przeszło 130 - osobowym - gronie przybyłych do Domu Weselnego "Felix"  świętowaliśmy tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej. Poza oficjalnym podkreśleniem zasług członków NSZZ "Solidarność", nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, 12 X stał się również czasem rozmów i zabaw. To był bardzo dobry wspólny czas! 

                      

                    

Dzień Edukacji Narodowej

       Wszystkim pracownikom oświaty składam podziękowania za dobry rok współpracy zarówno w kręgu działań NSZZ "Solidarność", jak i między Wami w Waszych szkołach, placówkach.
Każde z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków pracy pracowników oświaty, to czas dobrze spożytkowany.
Dziękując Wam za codzienną obecność oraz tworzenie dobrego klimatu do pracy z dziećmi i młodzieżą, składam życzenia, wielkich pokładów sił do pięknego działania, współdziałania.
Niech radość z relacji między pracownikami, uczniami i ich rodzicami/opiekunami motywuje w codziennej pracy, a Dzień Edukacji Narodowej dostarczy wielu szczerych gratulacji i poczucie satysfakcji! 


 

Dorota Bojarowska Bublej

przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Słupsku 

Oświadczenie w sprawie oszczerstw

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zareagowało na postępowanie ZNP, a dokładnie na oszczerstwa kierowane pod adresem NSZZ "Solidarność".

Poniżej wspomniane oświadczenie z 20 września 2017 r..

OŚWIADCZENIE Prezydium z 20.09.2017 r.

Stanowisko Związku

Przewodnicząca Sekcji Regionalnej - Grażyna Bojarowska - zapoznała zebranych z wnioskami z obrad Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Sekcja przychyliła się do stanowiska Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i  kwestii proponowanych zmian w oświacie i jej finasowaniu. Propagowanie tych wiadomości pozostawiła przewodniczącym Kół w szkołach i placówkach oraz poprzez umieszczenie na stronie słupskiego oddziału oświatowej NSZZ "Solidarność".  Należy znać kroki, jakie są czynione przez naszych przedstawicieli Związku w działaniu na rzecz oświaty i pracowników oświaty.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania ws.stanu negocjacji z MEN - status zawodowy pracowników oświaty

Stanowisko w sprawie finansowania zadań oświatowych i list do MEN

Tabela akceptacji rozwiązań

 

Kolejne spotkanie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania zaplanowane zostało na 24.10.2017 r. godz.10.30.

Regionalna Sekcja Komisji OiW

12  września o godz.10.30 obrady Regionalnej Sekcji Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

<< Wstecz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dalej >>